miercuri, 30 aprilie 2014

Legenda Cotrocenilor


Scurt istoric


Auzim zilnic acest cuvânt: Cotroceni. Dar puţină lume ştie care este legenda acestui loc plin de istorie.

Istoria Cotrocenilor se întinde pe o perioadă de mai mult de 400 de ani. Inainte de a deveni reşedinţă domnească, la sfârşitul secolului al XVII-lea, Cotroceniul era o moşie aflată la “jumătate de ceas” de oraşul Bucureşti, cuprinzând păduri din vestiţii Codri ai Vlăsiei, terenuri agricole şi un sat de ţărani liberi. Satul şi “moşia” sunt atestate documentar pentru prima dată într-un hrisov domnesc din 27 noiembrie 1614 sub forma Cotroceni.

Zona Cotrocenilor devine în 1660 proprietatea lui Serban Cantacuzino, ca răsplata pentru preţioasele servicii aduse domnitorului Gheorghe Ghica.Legenda Cotrocenilor
Cotrocenii la 1864

Legenda Cotrocenilor


De cele mai multe multe ori legendele ascund doar un sâmbure de adevăr. Legenda Cotrocenilor este însă una aproape adevărată. O transcriu aşa cum este redată în studiul “Istoria Cotroceniului” scris de C. Melonescu şi apărut în anul 1902:


Şerban Cantacuzino a fugit în pădurile de la Cotroceni de frica turcilor, ori a tătarilor-  nu se precizează bine - şi acolo s'a  «cotrocit»  adică s'a ascuns. Pe când sta el acolo s'a rugat Născătoarei de D-zeu că de'l va scăpa din mâinile vrăjmaşilor  sângeroşi, va zidi pe acel loc o biserică mareaţă. Prea Sf. scătoare de D-zeu  l'a ajutat de a scăpat şi când s'a făcut Domn s'a ţinut de cuvânt şi a înălţat biserica de la Cotroceni. Tot legenda ne mai spune că numele de Cotroceni vine de la cuvântul a «cotroci» şi de aici Cotroceni.
Varianta acestei legende ne spune că Şerban Cantacuzino, fugind de frica turcilor a pus potcoavele  la cal invers,ca să înşele pe vrăjmaşii  lui şi -i facă să creadă că el vine spre Bucuresci, iar nu merge la Cotroceni, mijloc
prin care scapă de următorii lui. Stă acolo cotrocit trei zile şi de la a «cotroci» s'a format numele de Cotroceni…”

Cât adevăr se ascunde în această legenda?

Şerban Vodă Cantacuzino
Ne spune acelaşi C. Melonescu: Şerban Cantacuzino a fost urmărit pentru a fi ucis şi s-a ascuns în pădurea Cotrocenilor în ziua de 7 octombrie 1678. Urmăritorii lui însă nu au fost nici turcii nici tătarii ci trimişii domnitorului Duca-Vodă. Şi tot adevărat este că  Şerban Cantacuzino a stat ascuns în apropierea unui vechi schit din aceste păduri seculare, vreme de 3 zile si trei nopti, fiind însoţit de un nepot de-al său. Şi sigur se va fi rugat pentru viaţa lui în acele zile de restrişte.Cert este că dupa cele trei zile a găsit o cale de a fugi către Rusciuc.
Şerban Cantacuzino nu uită întâmplarea şi…ajutorul divin primit. El ctitoreste în Cotroceni o mănăstire. Şi povesteşte întamplarea prin care a trecut într-un hrisov din anul 1681:
“Şi  nu fără motiv am zidit Monastirea aici (la Cotroceni), fiind-că, aici  s'a revărsat asupra noastra  mila Dumnezeiască (…) Deci acesta este locul unde Domnul Iisus Christos şi Prea Curata Prea Sf. Sa Maica Maria, ne-au ascuns şi scăpat de vrăjmaşii ridicaţi în contra noastră, care aruncă blasfemii asupra noastră; chiar din acest loc am fost mântuiţi din mâinile sângeroşilor vrăjmaşi cari voiau să ridice de pre pământ viaţa noastră; am ridicat această monastire pentru recunoştinţă şi în amintirea Prea sfintei imperetese a puterilor ceresci şi a Fecioarei cele fără de moarte, căreia’I datorăm viaţa nostră şi pentru  amintire în veci (…)“.

Sursa informaţiilor şi a fotografiilor: studiul “Istoria Cotroceniului” scris de C. Melonescu şi apărut în anul 1902: 
deieri-deazi.blogspot.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu