marți, 8 mai 2018

Turtucaia

„Turtucaia româneasca este singurul loc din Europa unde se mai pot vedea azi cadâne cu şalvari şi mahomedani cu fes si turban. În preajma debarcaderului, pe mal, se zăreşte, în neorânduială, nişte ferărie veche, mâncată de rugină. E aproape să fie înghițită de fluviu; cu tot aspectul ei monstruos, grămada de blocuri de oțel groase cât un perete, unele întregi, altele sparte, trântite la întâmplare, pare să fie o amestecătura netrebnică.
- Sunt rămăşiţele nefolositoare ale unui fort vechi - îmi explică cineva. A scăzut Dunărea şi au ieşit la iveală.
Când apele cresc, aceste triste și sinistre simboluri dispar sub valuri. În schimb, atenția este atrasă de cele trei mori de apa, mori patriarhale, cari înveselesc priveliştea, întruchipând - prin contrast - belşugul şi buna înţelegere dintre oameni. Pe străzile patriarhale ale Turtucăii cadânele care se îndreapta agale spre moschee cu fața acoperită „cu un fel de față de masă trasă peste cap".

Continuarea aici:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu